Unika kunder

Många av de aktörer som väljer att jobba med oss är branschledare inom sin nisch. De erbjuder marknaden både hög kompetens och kvalitet i sina produkter och tjänster. Vilket innebär att våra kunder axlar ett massivt förtroende. Ett förtroende som våra kunder litar på att även vi och våra elektriker kan föra vidare.

Omfattningen på de projekt vi blir utvalda att delta i säger mycket om den levande professionalism, lojalitet och kompetens som vi levererar.

Se mer!

Våra elektriker
arbetar för framtiden.

Häng på!

Eltel

Under snart 4 års tid har vi försett Eltel med ett 30-tal montörer som utfört uppdrag runt om i Norge. Effektiva insatser har genomförts i bland annat i Telemark och Vestfold län där vi för sedde alla montörer med företagsbilar, utrustning, kost och logi. Just för att underlätta så mycket som möjligt för Eltel och säkra ett resurseffektivt, samt sömlöst samarbete.

Riggen Goliat

Goliat är världens största och mest komplexa FPSO (flytande produktionsenhet). Våra elektriker var en del i byggandet och underhållningen av denna jätterigg vid världens största varv i Ulsan, Sydkorea. Efter konstruktion och bogsering till Barents hav, som är världens nordligaste oljefält till havs, var vi även inblandade i förberedelserna för produktion som inleddes år 2016.

Lojalitet, professionalism

och kompetens.

Lär känna oss

Olje- & gasfält

Johan Sverdrup är det tredje största olje- och gasfältet i Nordsjön, samt ett av de viktigaste industriprojekten i Norge de närmaste 50 åren. På grund av storleken på det gigantiska projektet kommer fältet att utvecklas i två steg och med totalt fem permanenta plattformsinstallationer.

Vi är inblandade i fas 1, både på land och till havs, som nu är klar. Fas 1 inleddes i oktober år 2019 och fas 2 är planerad att påbörjas i slutet av år 2022. Hela utvecklingsfasen löper från 2015 till 2025.

Fartyg

För kunds räkning har vi varit involverade i underhåll och konstruktion av fartygen Petrojarl 1, Njord Bravo & Glen Lyon. Som allihop är en del av bryggan i Norge och på Damon-varvet i Nederländerna.

Alla är unika i sitt slag då två av dessa fartyg är produktionsfartyg och det tredje är ett lagringsfartyg.

Intresserad?

Lämna mail och nummer, vi hör av oss!

Takk, interessen din er registrert!